Ben cao qiu zhen. 11 (本草求真. 11)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 9 (本草求真. 9)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 7 (本草求真. 7)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Nian er shi kao yi. 11 (廿二史攷異. 11)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 11

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Titel

Autor / Person