Ben cao qiu zhen. 11 (本草求真. 11)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Yu hai (玉海); 11

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Kang ji pu (康濟譜); 11

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Quan Tang shi (全唐詩); 11


Ce fu yuan gui (册府元龜); 11

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 3

Yu, Songnian (郁松年)

Titel

Autor / Person

Verlag