Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

San cai tu hui (三才圖會); 5

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 7

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Mu ling shu ji yao. 7 (牧令書輯要. 7)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Mu ling shu ji yao. 9 (牧令書輯要. 9)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Mu ling shu ji yao. 2 (牧令書輯要. 2)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Xiang shou ji yao. 2 (鄉守輯要. 2)

Xu, Naizhao, 19. Jh (許乃釗)

Ben cao qiu zhen. 10 (本草求真. 10)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Titel