Shi zi quan shu. [3], Xunzi (十子全書. [3], 荀子)

Wang Zixing (王子興)