Nian er shi kao yi. 25 (廿二史攷異. 25)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

San cai tu hui (三才圖會); 25

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Xu Xiake you ji. 2 (徐霞客遊記. 2)

Xu, Hongzu, 1586-1641 (徐宏柤)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 7

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Tong zhi (通志); 4

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Xu Xiake you ji. 1 (徐霞客遊記. 1)

Xu, Hongzu, 1586-1641 (徐宏柤, 1586-1641)

Mu ling shu ji yao. 5 (牧令書輯要. 5)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Titel

Verlagsort