Shan ding Tang shi jie (删訂唐詩解)

Tang, Ruxun (唐汝詢)

Nian er shi kao yi. 24 (廿二史攷異. 24)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

Yi jing da quan hui jie (易經大全會解)

Lai, Ersheng (來爾繩)

San cai tu hui (三才圖會); 24

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Qing shi (情史); 1

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Qing shi (情史); 3

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Titel