Shūchū-shō (袖中抄)

Kenshō (顕昭)

Nian er shi kao yi. 20 (廿二史攷異. 20)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

Qin ding Manzhou yuan liu kao (欽定滿洲源流考)

Agui, 1717-1797 (阿桂)

Lun yu zhu shu (論語注疏)

He, Yan, d. 249 (何晏, d. 249); Xing, Bing, 932-1010, Qing (邢昺); Ruan, Yuan (阮元)

Ying shi shi fu ti jian lue (應試詩賦題箋略)

Wu, Sheng, 1589-1670 (吳甡)

Titel

Autor / Person