Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 1

Qing, Renzong (清仁宗)

Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 2

Qing, Renzong (清仁宗)

Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 3

Qing, Renzong (清仁宗)

Tong yin lun hua. 2, 2 bian, 2 ch. in 1 ce (桐陰論画. 2, 2 bian, 2 ch. in 1 ce)

Qin, Zuyong, 1825-1884 (秦祖永, 1825-1884)

Yu chu xu zhi. 2 (虞初續志. 2)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Quan Tai yu tu. 2 (全臺輿圖. 2)

Xia, Xianlun, Qing (夏獻綸)

Xu shi ji lüe. 2 (續史紀略. 2)

Xiao, Jun, Qing (蕭濬)

Erscheinungszeitraum

Titel