Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Yu zuan Zhou yi zhe zhong (御纂周易折中); 1

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)

Ehon Taikō-ki. 1 (絵本太閣記. 1)

Takeuchi, Kakusai (武内确斎)

Qing shi (情史); 1

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Yun fu shi yi (韻府拾遺); 1

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)

Yamashiro meishōshi (山城名勝志); 1

Ōshima Takeyoshi (大島武好)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 1

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Erscheinungszeitraum

Titel

Autor / Person

Verlagsort

Verlag