Quan Tang shi (全唐詩); 12


Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 2

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Ming yi lei an (名醫類案); 3

Jiang, Guan, Ming, 1503-1565 (江瓘, 1503-1565)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 12

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Chun qiu Zuo shi zhuan bu zhu (春秋左氏傳補注)

Shen, Qinhan (沈欽韓)

Qi jing jing yi (七經精義); 3

Huang, Gan Qing (黃淦)

Titel

Autor / Person

Verlagsort

Verlag