Tong zhi lüe (通志略); 1

Zheng, Qiao (鄭樵)

Tong zhi (通志); 1

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Sichuan tong zhi (四川通志); 1

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi lüe (通志略); 2

Zheng, Qiao (鄭樵)