Xu tang shi ji (虛堂詩集)

Guzang, Qing (古奘)

Time of publication

Year of publication

Language(s)

Place of publication