Kang ji pu (康濟譜); 12

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 2

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 3

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 7

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)