Zheng zi tong (正字通); 2

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Zheng zi tong (正字通); 1

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Zheng zi tong (正字通); 4

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Zheng zi tong (正字通); 5

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Zheng zi tong (正字通); 3

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)