Ming shi gao (明史藁); 6

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)

Ming shi gao (明史藁); 4

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)

Ming shi gao (明史藁); 5

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)