Shang you lu (尚友錄); 1

Zhang, Bocong (張伯琮); Liao, Yongxian (廖用賢)

Shang you lu (尚友錄); 2

Zhang, Bocong (張伯琮); Liao, Yongxian (廖用賢)