Da ban ruo bo luo mo do jing (大般若波羅蜜多經)

Xuanzang (玄奘)