Shi liu guo chun qiu (十六國春秋); 2

Tu Qiaosun; Xiang Linzhi (項琳之); Cui, Hong, um 496-525 (崔鴻, um 496-525)

Shi liu guo chun qiu (十六國春秋); 1

Tu Qiaosun; Xiang Linzhi (項琳之); Cui, Hong, um 496-525 (崔鴻, um 496-525)