Ri xia jiu wen (日下舊聞); 2

Zhu, Kuntian, 1652-1699 (朱昆田); Zhu, Yizun, 1629-1709 (朱彝尊, 1629-1709)

Ri xia jiu wen (日下舊聞); 1

Zhu, Kuntian, 1652-1699 (朱昆田); Zhu, Yizun, 1629-1709 (朱彝尊, 1629-1709)