Chun qiu Zuo shi zhuan bu zhu (春秋左氏傳補注)

Shen, Qinhan (沈欽韓)

Shi tie zi yun xian guan (試帖紫雲仙琯)

Gao, Min, Qing (高敏)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 4

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 1

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 3

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Matsushima zushi (松嶋図誌)

Sakurada, Komon (桜田, 虎門)

Er you tang cong shu (二酉堂叢書)

Zhang, Shu (張澍)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 2

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)