Chun qiu Zuo shi zhuan bu zhu (春秋左氏傳補注)

Shen, Qinhan (沈欽韓)

Shi tie zi yun xian guan (試帖紫雲仙琯)

Gao, Min, Qing (高敏)

Matsushima zushi (松嶋図誌)

Sakurada, Komon (桜田, 虎門)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 4

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 1

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 3

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Er you tang cong shu (二酉堂叢書)

Zhang, Shu (張澍)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 2

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)