Li Hou'an xian sheng quan gao (李厚菴先生全稿)

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)

Kobun shōsho hyōchū (古文尚書標註)

Uno, Nariyuki (宇野成之)

Nian si xiao tu zan (廿四孝圖贊)

Zheng, Jinda; Zheng, Ting, Qing (鄭亭)

Rongo shikkai hyōki (論語集解標記)

Iwagaki, Ryōkei (巌垣竜渓)

Cao sheng hui bian (草聖彙辯)

Zhu, Zongwen, Qing (朱宗文)

Yu zhi da yun lun qing yu jing (御製大雲輪請雨經)

Jin, Jian, Qing (金簡)