Zheng zi tong (正字通); 1

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Zheng zi tong (正字通); 4

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Zheng zi tong (正字通); 5

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Zheng zi tong (正字通); 2

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Kōeki jikinshō (廣益地錦抄)

Itō, Ihē (伊藤伊兵衛)

Gu shi yuan (古詩源)

Liu, Wenmin (劉文敏); Shen, Deqian, 1673-1769 (沈德潛)

Yi jing ti zhu da quan (易經體註大全)

Lai, Muchen (來木臣); Fan, Zideng (范紫登)

Zheng zi tong (正字通); 3

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Endō tsugan (艷道通鑑)

Masuho, Zankō (増穗残口)

Erscheinungszeitraum