Gu jin yun lüe (古今韻略)

Song, Luo, 1634-1713 (宋犖); Shao, Changheng, 1637-1704 (邵長蘅)