Da ban ruo bo luo mo do jing (大般若波羅蜜多經)

Xuanzang (玄奘)

A pi da mo da pi po sha lun (阿毗達磨大毗婆沙論)

Xuanzang, ca. 596-664 (玄奘)

A pi da mo da pi po sha lun (阿毗達磨大毗婆沙論)

Xuanzang um 596-664 (玄奘)

Da ban ruo po luo mi duo jing (大般若波羅蜜多經)

Xuanzang ca. 596-664 (玄奘); Chen, Shi (陳實)