Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 12

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 16

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 8

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 24

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 14

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 21

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 10

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 8

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 7

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 25

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)