Kaishien gaden nishū (芥子園画傳二集)

Wang, Gai (王概); Wang Shi (王蓍); Wang Nie (王臬)

Jie zi yuan hua zhuan san ji (芥子園畫傳三集)

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681 (王蓍); Wang, Nie, 17./18. Jh. (王臬)