Jinbutsu ryakugashiki (人物略畫式)

Kitao Masayoshi (北尾政美)

Sōka ryakuga shiki (草花略畫式)

Kitao Masayoshi (北尾政美)

Sansui ryakugashiki (山水略画式)

Kitao, Masayoshi (北尾政美)