Xin zeng you xue gu shi qiong lin (新增幼學故事瓊林)

Cheng, Yunsheng, Qing (程允升)

Ji ao shan fang shu ke xin zeng you xue gu shi qiong lin (寄傲山房塾課新增)幼學故事瓊林)

Cheng, Yunsheng, Qing (程允升); Zou, Shengmo, um 1760-1796 (鄒聖脉)