Chen Zixing cang shu (陳子性藏書. 1)

Chen, Yingxuan (陳應選)

He luo li shu (河洛理數)

Chen, Tuan, 885-989 (陳摶); Shao, Yong, 1011-1077 (邵雍); Shi, Yingxuan, Ming (史應選)