Qian que ju lei shu (潛確居類書); 3

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 1

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 4

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 7

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 6

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 8

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 2

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 5

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 8

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 3

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)