Gu jin tu shu ji cheng (古今圖書集成)

Chen, Menglei (陳夢雷); Jiang, Tingxi (蔣廷錫)