Shuang yu chi du (雙魚尺牘)

Chen, Jin (陳錦)

Mengzi za ji (孟子雜記)

Chen, Shiyuan, jin shi 1544 (陳士元, jin shi 1544)

Shang shu xiang jie (尚書詳解)

Chen, Jing, Song, jin shi 119? (陳經, jin shi 119?)

San guo zhi (三國志)

Chen, Shou, 233-297 (陳壽); Pei, Songzhi, 372-451 (裴松之); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)